^Powrót na góre
  
  
  

Poszukujemy pracownika do przedszkola który posiada kwalifikacje:

  

   - Wychowania przedszkolne lub edukacja wczesnoszkolna

   Nauczanie specjalne

   - Studia podyplomowe z wczesnoszkolnego rozwoju dziecka

   - Oligofrenopedagogika

   - Logopedia

   - Język angiels

   Uprawnienia do prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolu

   - Uprawnienia do prowadzenia zajęć informatycznych   w przedszkolu (robotyki)

   - Rytmiki

   - Gimnastyki korekcyjnej

  

Copyright © 2013. Mini Akademia Rights Reserved.