Ramowy rozkład dnia                             
               w Przedszkolu Niepublicznym „Mini Akademia”
                                    rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej przebieg wychowania
i kształcenia dzieci zawiera następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania
w przedszkolu:

1/5 czasu przeznaczamy na zabawę,

1/5 (w przypadku dzieci młodszych 1/4 na pobyt w ogrodzie przedszkolnym),

1/5 na  zajęcia dydaktyczne,

2/5 do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela – w tej puli czasu mieszczą się także czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.

 

GODZINY

RODZAJ CZYNNOŚCI

6.30          – 8.00

Własna aktywność dzieci:
• zabawy w kącikach zainteresowań,
• wykonywanie zadań indywidualnych,
• czynności porządkowe,
• pomoc w przygotowaniu do zajęć,
• ćwiczenia i zabawy ruchowe.

 

8.00 – 8.45

 

  • ćwiczenia poranne
  • zabawy ruchowe

każde w swoich grupach przedszkolnych

 

8.45-9.00

Przygotowanie do śniadania: zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

9.00- 9:30

śniadanie w swoich grupach

9.30–9.45

Mycie ząbków

9.45–10.45

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o nowa podstawę programową – grupa

10.50-11.30

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową.

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym:
• zabawy organizowane i swobodne,
• gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę  dziecka,
• obserwacje.

 

11.30–12.45

Zajęcia dodatkowe wynikające z planu, programów autorskich

W zależności od dnia tygodnia:

Piłkarskie Przedszkolaki

Fabryka Tańca

Logopeda

Gimnastyka ogólnorozwojowa

Rytmika

Kodowanie na dywanie

Język angielski – codziennie

12.45 -13:00

Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowo – higieniczne

13:00–13.30

Obiad

13.45–14.30


Grupy młodsze
: odpoczynek poobiedni;

kwadrans na bajkę/ bajkoterapia
Grupy starsze: relaksacja przy muzyce.

14.30–14.40

Przygotowanie do podwieczorku,czynności higieniczno-porządkowe.

14.45-15.00

Podwieczorek

 

 

15.15-16.30

Zajęcia dodatkowe wynikające z planu:

W zależności od dnia tygodnia i miesiąca:

  • Warsztaty „kącik małego czytelnika”
  • Sensoplastyka
  • Mali badacze
  • Kuchcikowo
  • Warsztaty bezpiecznie przez życie – pierwsza pomoc
  • Warsztaty plastyczno – przyrodnicze
  • Warsztaty muzyczne

• ćwiczenia utrwalające wiadomości   z  zajęć edukacyjnych,
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,
• zabawy tematyczne,
• zabawy w terenie.

Zabawy indywidualne i grupowe, rozchodzenie się dzieci do domu   w  grupach łączonych.

 

Dziecko w trakcie całego pobytu w Przedszkolu  poznaje zasady współpracy
z rówieśnikami, uczy się aktywnymi metodami zdobywania wiedzy umiejętności pozwalających na pokonywanie trudności, rozwiązywanie problemów, podejmowanie grupowych decyzji z zachowaniem obowiązujących norm
.

x