Dodatkowa oferta

Dziecko w Mini Akademii ma zagwarantowaną  fachową opiekę w dni robocze w godzinach 6:30-16:30. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w miłej przyjaznej dziecku atmosferze

Przedszkole oferuje:

  • naukę przez zabawę
  • zajęcia dydaktyczne w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  • język angielski
  • zajęcia specjalistyczne dla dzieci wymagających dodatkowych zajęć rewitalizacyjnych i wspomagających rozwój dzieci
  • dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności dziecka m.in. elementy jogi , akademia młodego Einsteina, origami, akademia rysunku,  i wiele innych
  • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (baliki, spotkania z ciekawymi osobami, wizyty teatrzyków)
  • diagnozę logopedyczną na początku roku dla wszystkich dzieci
  • szeroki wachlarz odpłatnych zajęć dodatkowych
  • zajęcia z dziećmi przeprowadzane są  z wykorzystaniem sprzętów interaktywnych i multimedialnych
x