Zasady rekrutacji dla uczniów klasy 1 i „0”

 1. Rodzice zgłaszają kandydaturę dziecka do Szkoły Niepublicznej Mini Akademia poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej.
 2. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona. O kolejności przyjęć decyduje lista zgłoszeń prowadzona przez dyrektora szkoły.
 3. Pierwszeństwo przyjęcia do oddziału  „0” przysługuje:
  • absolwentom i ich rodzeństwu uczęszczającym do Przedszkola                         
 4. Pierwszeństwo przyjęcia do klasy 1 przysługuje:
  • absolwentom i ich rodzeństwu uczęszczającym do Przedszkola
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor placówki.
 6. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po podpisaniu  umowy.          
 7. Rodzice kandydatów uczniów klas 1 mają obowiązek przedstawić informację o gotowości szkolnej przygotowaną przez placówkę w której dziecko realizuje roczne przygotowanie do obowiązku szkolnego.

DOKUMENY DO POBRANIA:

Karta Zgłoszeniowa:       POBIERZ 

Karta Kontynuacji    :       POBIERZ

x